Szolgáltatásaink lefedik a modern mezőgazdasági igényeket

Precíziós mezőgazdasági tanácsadás

A precíziós mezőgazdaság olyan gazdálkodásirányítási technológia, amely a növények különböző termőföldek közötti, és az egyes termőföldeken belüli változékonyságának megfigyelésén, mérésén és az azokra adott válaszokon alapul. A precíziós mezőgazdasági kutatás célja egy döntési támogatás rendszer (Decision Support System/DSS) kialakítása az egész gazdaság irányításához azzal a céllal, hogy az inputok megtérülésének optimalizálásával hatékonyan óvja az erőforrásokat.

A precíziós mezőgazdaság információval szolgál a gazdák számára, hogy nyilvántartásokat készíthessenek mezőgazdasági termelésükről, ami jelentős mértékben javítja a döntéshozatalt, és elősegíti a nagyobb nyomon követhetőséget, ezáltal a mezőgazdasági termékek versenyképesebb forgalmazását. Ez a technológia kiváló eszköz továbbá arra, hogy folyamatosan javítsa a megtermelt mezőgazdasági termékek tulajdonságait (pl kenyérliszt búza).

Légi távérzéklés drónokkal

Ember nélküli légi járművekkel sok információt szerezhetünk kényelmesen és rövid idő alatt felhasználva a járművekre szerelt szenzorokat, így az emberi szem által nem látható spektrumában vizsgálhatjuk a különböző felületekről visszaverődő fényhullámokat. Multispektrális kamerák segítségével az RGB NDVI vagy NGB adatok, míg hiperspektrális eszközökkel ennél szélesebb spektrumból gyűjthetünk információt. A legtöbb esetben előre programozott és tervezett repülésekkel történik az adatgyűjtés, különleges esetekben egyszerűbb repüléstámogató rendszerek használatával vagy kézi irányítással.

 

A távérzékelés során gyűjtött adatokat rendszerezve pontos összefüggések vonhatóak le a vizsgált terület állapotáról, és geológiai tulajdonságairól, illetve a szükséges beavatkozások tervezéséhez is hasznos segítséget nyújthat. A hagyományos talajról történő beméréssel ellentétben rövid idő alatt és töredék költségráfordítással dolgozhatunk.

Térinformatikai szolgáltatások

A térinformatika magába foglalja a táblalehatárolást, a mezőgazdasági adatok rendszerbe helyezését és adatbázisba építését. A műholdképekről szerzett és drónos légi távérzékeléssel gyűjtött adatok elemzését követően kijuttatási tervek és hozamtérképek készülnek.
A gazdaság adatai így egyszerűen kezelhető, szemléletes és átlátható formában állnak rendelkezésre. A különböző táblák adatai így rendszerezetten és kereshetően biztosítják a komplex adatelemzést és a könnyű, gyors hozzáférhetőséget egyaránt a termelők és a kutatók számára.

Talajmintázás

Talajmintázás keretében a hagyományos 5 ha-s mintázás mellett precíziós talajmintázást és talajvédelmi tervkészítést is végzünk a gazdálkodók számára. Precíziós talajmintavételezés esetében hozamtérképek és műholdfelvételek alapján készítünk lehatárolt zónákat, amik megmutatják milyen területekről kell talajmintát vennünk, hogy pontos képet kapjunk a tábla heterogenitásáról. Precíziós mintavételezéssel nyílik lehetőség az optimális tápanyagutánpótlás megvalósítására, a környezeti terhelés minimalizálására, magasabb terméshozam elérésére és a termelési költségek csökkentésére egyaránt.

Növényvédelmi szaktanácsadás

Gyomok, kártevők és betegségek ellen javallott növényvédelmi szaktanácsadást követően számottevő terméshozam-növekedést érhet el gazdaságában. Kutatóink részletes szaktanácsadása a növényvédő szerek típusait és azok szakszerű felhasználását is tartalmazza, megkönnyítve a termelői döntéshozatalt. Kiterjedt kapcsolati hálónk támogatást nyújt a felhasználói és beszállítói oldalról egyaránt, ezáltal összetett szaktanácsadást tesz lehetővé.

A növényvédő szerek kijuttatásában a legújabb technológiákkal dolgozunk. Permetező drónok beszerzésében és használatában, továbbá a kijuttatások mennyiségének pontos meghatározásában is segítséget nyújtunk.

Talaj- és Növényanalízis

Környezetanalitikai laboratóriumunkban szakszerűen mintavételezett talaj és növényminták vizsgálatát végezzük, melyet mintatípustól és az elemzés részletességétől függően állítunk be. Pontos és megbízható eredményeinket a környezetanalitikában jártak fiatal kutató- és mérnökgárda munkájának köszönhetjük, akik folyamatosan arra törekednek, hogy megrendelőinknek versenyképes árakon, rövid vállalási határidővel tudjanak eredményeket biztosítani.

Talajvédelmi tervkészítés

Különböző mezőgazdasági tevékenységek hatósági bejelentéskötelesek, ilyen a hígtrágya termőföldön történő hasznosítása, a talajjavítás, a mezőgazdasági célú tereprendezés és az erózió elleni védelmet szolgáló műszaki berendezések létesítése.

Legyen az mezőgazdasági célú tereprendezés, rekultiváció, öntözés, talajjavítás, ültetvénytelepítés, humuszmentés, szennyvíz hasznosítás vagy vízrendezés, képzett csapatunk vállaja talajvédelmi tervének precíz és pontos elkészítését.

Mezőgazdasági vállalatirányítási rendszerek

Innovatív ötletek, innovatív emberektől Magyar fejlesztésű ERP, CRM, döntéstámogató rendszerek, egyedi fejlesztésű online és intranet rendszerek.

Vállalatirányítási rendszerekben tárolhatjuk a szervezet működéséhez szükséges adatokat, melyek rendszerbe foglalásával optimalizálhatjuk a termelés hatékonyságát, javíthatjuk a személyes és partneri kapcsolatokat, üzleti lehetőségeket. A vállalalatirányítási rendszerek lehetőséget nyújtanak továbbá a szükséges beavatkozási pontok meghatározásához, így időben reagálhatunk a nem kívánt események elkerülésére.

Mezőgazdasági szenzorok

A fenntartható és modern termesztéstechnológia a pontos adatgyűjtésen és azok feldolgozásán alapszik. Érzékelőink komplex hálózatával a talaj, a víz és a levegő állapotát monitorozzuk. 
A gazdálkodók így megismerhetik, mire van szüksége a talajnak és a növényeknek, láthatják mi van a vízben, illetve az aszályok és áradások előrejelzésével idő előtt meghozhatják a szükséges beavatkozásokat így minimalizálhatják veszteségeiket..

Projektmenedzsment

Felnőttoktatás során a hiányzó szakképzettség megszerzését támogatjuk a tudatos szakma- és képesítésválasztás érdekében. Így egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének képesítését biztosítjuk. A képzéssel célunk a gazdaság és a tudás versenyképességének fejlesztése.

Államilag támogatott kompetenciafejlesztő és szakképzési programunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek támogatásán és az alacsonyan képzettek segítésén alapszik.

A képzés a társadalmi kohézió, továbbá a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása, a nyelvi kompetenciák fejlesztése gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés céljából jött létre, ezáltal járul hozzá az információs társadalom új tudásszükségleteinek kielégítéséhez.

Az elmúlt években átalakult felnőttképzés és szakképzés során arra törekszünk, hogy a felnőttek tudásalapú gyakorlati tanulásban vehessenek részt, a jelen korhoz igazodó szakimseretre tegyenek szert és tanulási eredményeik alapján könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerő-piacon. Az oktatás során a szabályozásoknak megfelelő képzés folyik.

Engedélyszám: E/2021/000188

Megbízható partnereink

Partnercégeinken keresztül tudjuk ötvözni tudásunkat, így biztosítani a modern technológia előnyeit.

Jövőbeli megoldásokat fejlesztünk.

Légy részese az innovációnak és élvezd a 21. századi tudás és technológa előnyeit!