A TALAJOK DEGRADÁCIÓJÁNAK CSÖKKENTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ TEREPI VIZSGÁLATI MÓDSZER ÉS OKSZERŰ TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA

Összefoglalás

A mezőgazdaságnak komoly problémát jelent, ha a talajművelés és a vetés időszakában nem optimális a talaj nedvességtartalma. Ezt az állapotot részben kezelni lehet az agrotechnikai műveletek összevonásával, így nem marad ki egyetlen művelet sem; a kapcsolt műveletek végrehajtására alkalmas gépekkel az optimálishoz legközelebbi időpontokban kerülnek elvégzésre a szükséges feladatok. A precíziós technológia alkalmazása a talajművelést és vetést tekintve is elengedhetetlen a versenyképesség megtartásához mind a hozamnövekedésre, mind a költségek csökkentésére vonatkozóan. Ezen tényezők hatásai viszont csak úgy számszerűsíthetők, ha hozammérős kombájnnal történik a betakarítás. Az összegyűjtésre kerülő hozamadatokból elkészült hozamtérképek és egyéb termésképző elemek statisztikai összefüggéseinek vizsgálata során megállapítható, hogy a talaj szerkezete meghatározó szereppel bír a termőképességre. A talajművelés hatással van a talaj állapotára, így a nem megfelelően kivitelezett esetekben a szerkezeti elemek összetöredezettségéhez, felaprózódásához, a gravitációs pórustér csökkenéséhez vezet. Gyengül a porozitás, az aggregát stabilitás, morzsa-állékonyság, kialakulnak művelőtalp régetek, szélsőséges esetekben ezek össze is érhetnek, és egy stabil tömör réteget alkothatnak, ami a növény gyökeresedését gátolja. Amíg a hagyományos technológiai rendszer alkalmazása során a sok munkamenetből adódóan nagy a gázolaj felhasználás, addig a forgatás nélküli, kapcsolt meneteket tartalmazó technológiák esetében a gázolaj felhasználás jelentősen csökkenthető a hozamok növelése mellett. A hagyományos technológia jellemzője emellett, hogy a táblán belüli termőképesség különbségeket nem veszi figyelembe. Ez igaz a tőszámra, a tápanyaggazdálkodásra és a betakarításra is. A fő kultúrák termesztéstechnológiái megújításra szorulnak, melyeknek részét képezi a precíziós technológia vívmányainak alkalmazása és a talajvédő művelési rendszerek bevezetése.

Az említett célok elérése érdekében meghatározásra kerülnek a vizsgálatba vont növények, és kitűzésre kerülnek a kísérletek helyszínei. A konzorciumban résztvevő gazdálkodók heterogén talajviszonyok mellett gazdálkodnak, így lehetőség van különböző talajtípusokon történő vizsgálatok végrehajtására. A kísérleti helyszínek meghatározását követően azokon előzetes háttérmunkák után megindulnak a talaj fizikai állapotára vonatkozó helyszíni mérések, melyek célja, hogy kialakításra kerüljön egy helyspecifikus térinformatikai adatbázis és annak térképei. Valamennyi bevont növény esetében megindulnak a növényvizsgálatok. Különböző talajművelési rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata zajlik, különös tekintettel a szervesanyag gazdálkodásra. A vizsgálatba vont növények esetében végrehajtásra kerül a javasolt termesztéstechnológia. A konzorcium gazdaságainak teljes területén már az első évben a beszerzésre kerülő talajművelő, vető és betakarító gépek a precíziós gazdálkodás megvalósításához szükséges adatgyűjtéseket elvégzik.

Korszerű nedvességtakarékos és szerkezetkímélő rendszerek kialakítására van lehetőség a vizsgálatba vont növények tekintetében. A talajállapot javítását célzó szerves anyag visszapótlás hatásainak kimutatását végezzük el. Ennek keretében a szármaradványok egyenletes bekeverésével, másodvetésű növények szár- és gyökérrendszerével, valamint ezek talajnedvesség megőrző hatásának bemutatásával, a szerves trágya talajszerkezet javító hatásának értékelését tekintjük fő eredményeknek. A hozammérés segítségével egyre pontosabb termesztéstechnológiai zónákat határozunk meg, amelyek a későbbi differenciált input anyag kijuttatási tevékenységünk továbbfejlesztését segítik elő. A sor és sorköz megkülönböztetés segítségével lehetőségünk van arra, hogy az azonos nyomon járás következményeként csupán a sorközöket tapossuk. Ezáltal a sorokban a vizsgált 3. évben megindul a talaj szerkezet képződése, amelyet a vizsgálati eredményekkel kívánunk bemutatni.

A talajkímélő nedvességtakarékos gazdálkodást a jövőben hazánkban egyre nagyobb területen szükséges elterjeszteni. A szántóföldi növények termesztés technológiája a jövőben más szántóföldön termesztett kultúrákra is kiterjeszthető. További vizsgálatok mellett a technológia adaptálhatóvá válik szárazgazdálkodásos és öntözött körülmények közé is. Az öntözés esetében a nedvességkímélő művelések az öntözés hatékonyságának növelése mellett a termesztéstechnológia költségeinek csökkentéséhez is vezetnek.

Adatok

RÉGIÓ

Észak-Alföldi régió, Hajdú-Bihar megye

KONZORCIUM

Discovery Center nKft | Gödöllő

FINANSZÍROZÁS

Vidékfejlesztési Program
Saját forrás

OPERATÍV TAGOK
Balogh Farm Kft. | Termelő
Geo-terra 96 Kft. | Termelő
Szabó Károly | Termelő
Karcza Gábor | Termelő
Tikász Tamás | Termelő
Dr. Ferencsik Sándor | Kutató
Dr. Dobos Endre Zsolt | Kutató

 

TELJES KÖLTSÉGVETÉS
324 891 eFt

Mérföldkövek

2017

Pályázat Benyújtása

Pályázat benyújtása az elbíráló hatósághoz. Precíziós eszközök beszerzése a termelőknél, melyek lehetőséget nyújtanak az adatgyűjtéshez és projekt során tesztelt adatelemzési módszertan a megvalósításához illetve az eredmények méréséhez, ellenőrzéséhez és értékeléséhez.
2019

Elbírálás

A pályázat pozitív elbírálása. Gép- és inputanyag beszerzése minden termelő esetében.
2020

Talajmintázás

Talajmintázás elvégzése. Talajminták laboreredményeiből, korábbi évek hozamtérképeiből és NDVI felvételek alapján javaslatok születnek. A projekthez beszerzett gépek alkalmazása megkezdődik, ami az adatgyűjtés fontos része. 2020 második felében megkezdődik a kísérletbe volt területek előkészítése.
2021

Kutatás

Megkezdődik a javaslatok alapján meghatározott termesztési mód minden termelőnél. Egész éves adatgyűjtés és monitoring zajlik. A termesztési időszak végén átbeszélésre kerül minden termelővel az adott év és annak tapasztalatai. a kísérlet folytatásának érdekében A gyűjtött adatok és tapasztalatok alapján elkészül a következő év kísérleti terve.
2022

Tanulmány

Elkezdődik a harmadik kísérleti év, melynek alapjául szolgál az azt megelőző időszak adatgyűjtése. Az előző termesztési időszakokban tapasztaltak alapján már elegendő adat áll rendelkezésre a statisztikai adatok rendszerezéséhez. A projektről tanulmány készül. Nyílt szakmai terepszemle.
2023

Publikáció

A projekt alapján készülő szakmai publikációk megjelenése. Szabadalmi elbíráslások. A projekt zárása.

Galéria:

Bemutató előadás 1.

Bemutató előadás 2.