PRECÍZIÓS NÖVÉNYVÉDELMI RENDSZERFEJLESZTÉS ÉS HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT

Levél írása
MÉRFÖLDKÖVEK
GALÉRIA
EREDMÉNYEK
PUBLIKÁCIÓK

Összefoglalás

A XX. század második felében termelési rendszerek jöttek létre az iparszerű gazdálkodásra alapozva, ám a biológiai védekezési rendszereket szinte teljesen elhanyagolták a kémiai módszerekkel szemben. Néhány évtized alatt a gazdaság más szereplőivel együtt az iparszerű mezőgazdaság olyan természeti károkat és veszteségeket okozott, hogy nyilvánvalóvá vált, ezt az utat nem lehet tovább folytatni. Ekkor született meg a fenntarthatóság gondolata.

A növényvédelmi munkákat csak jól felkészített, üzembiztos permetezőgéppel lehet optimális időben és jó minőségben elvégezni. Az idény során a munkavégzés közben fellépő hibák miatt sokszor képtelenség ezen védekezéseket a legmegfelelőbb időben megtenni, ami miatt jelentős károk keletkezhetnek. A GPS alkalmazásával a megszerzett információt helyspecifikusan elemezhetjük, és az eredmények alapján beavatkozunk. Precíziós gazdálkodás kifejezéssel illetik azt a módszert, amikor nem táblaszinten, hanem a táblán belüli azonos minőségű foltokban gondolkozunk a műholdas navigáció felhasználásával. A precíziós termelés a táblán belüli helyi viszonyokhoz és igényekhez igazodó termelést jelent, amelynek szerves része a nagyszámú, megbízható mérés és ehhez kapcsolódóan a pontosan szabályozott beavatkozás. Ezen termelési technológia kifejlesztésének és terjedő alkalmazásának alapvető oka a termelés gazdaságosságának fokozására irányuló törekvés, valamint a környezetvédelem, a környezetkímélő gazdálkodás szükségessége és az ellenőrzött minőségű termény iránti igény. Manuális kormányzás esetén óhatatlanul felmerül a fogások pontatlan csatlakozása még egy kiváló képességű gépkezelő esetében is. Az ember fárad, és a munka előrehaladtával a koncentráció képessége csökken. A gépkezelők nagyobb rátartással és ráfedéssel kompenzálják a pontatlan csatlakozásokat, amik önkéntelenül is növelik a fogások számát az adott táblán. Az ezekből adódó többlet üzemanyagfogyasztás és inputanyag felhasználás 5-15%-os plusz költséget is eredményezhet. A pontatlan csatlakozásból eredő másik hiba a kihagyott, átműveletlen területek mennyisége. Ez főleg azoknál a műveleteknél fordul elő, ahol szemmel nem különíthető el markánsan a már megművelt és a meg nem művelt terület. Egy ilyen megműveletlen foltokat tartalmazó tábla a növényállomány homogenitását rontja, és ez hozamveszteséget is jelent.

Az egyik legnagyobb problémát az időjárási körülmények jelentik. Meg kell vizsgálnunk az egy dekádban ledolgozható napoknak vagy óráknak a számát, valamint figyelembe kell vennünk a technikai meghibásodásokat és a növényvédelmi problémákat. A folyékony műtrágyaszórás és permetezés során lehetőség van az előzetesen elkészített kijuttatási térképek alkalmazása révén a helyspecifikus gazdálkodás végrehajtására. Az így elvégzett tevékenységek pontosan dokumentálhatók, és a későbbiekben több évre visszamenően értékelhetők. Permetezés során a munkagép vezérlő rendszere önmagát vezérelve akár fúvókánként kapcsolja ki és be az adagolórendszert, figyelve a táblahatárokat és a tervezett dózisnagyságokat. Ezzel szinte 100%-osan megszüntethetők a kezeletlen sávok és az átfedések, melynek környezetvédelmi és ökonómiai szempontból is kiemelt jelentősége van.

Adatok

RÉGIÓ

???

KONZORCIUM

???

FINANSZÍROZÁS

???

OPERATÍV TAGOK
???
TELJES KÖLTSÉGVETÉS
??? eFt

Mérföldkövek

2017

Pályázat Benyújtása

Pályázati dokumentumok benyújtása az elbíráló hatóságok felé.
2019

A pályázat elbírálása

Pályázat pozitív elbírálása. A kísérleti parcellák meghatározása, adatgyűjtés. A projekthez szükséges gépek és inputanyagok beszerzése. Eddigi gépfelhasználási szokások megfigyelése a későbbi korrekció érdekében
2020

Kísérletek 1.

Permetezési kísérletek megkezdése. A beszerzésre kerülő precíziós önjáró permetezőgép és a munkáját kiszolgáló logisztikai eszközrendszer összehasonlítása a hagyományos technológiával már az első évben megkezdődik. A beszerzett precíziós gépeknek köszönhetően a permetezéstechnológia aprólékosan elemezhető. A beszerzett adatok alapján megkezdődik a modellalkotás.
2021

Kísérletek 2.

Az előző évi tapasztalatok alapján folytatódnak a permetezési kísérletek. Megkezdődnek a folyékony fejtrágya kísérletek és azok hozamokra gyakorolt hatásának vizsgálatai. A szélesebb körű gépfelhasználásnak köszönhetően több adat áll rendelkezésünkre, így tovább pontosítható a modellfinomítás. Az első két év adatainak rendszerezése és kiértékelése megalapozza a harmadik kísérleti évet.
2022

Bemutatók

A technológia fejlesztése érdekében tovább folytatódnak a kísérletek, a korábbi évek tapasztalatait és észrevételeit alkalmazva. Nyílt szakmai bemutatók kerülnek megrendezésre. A három év kísérleti eredményei szintetizálása. Gyakorlati és szakcikkek kerülnek publikálásra a kísérletről
2023

Publikáció

Tanulmány készül a projekt témájában. Szabadalmak benyújtása. Projekt zárása.

Galéria: Előadás 1.

Galéria: Előadás 2.

Bemutató előadás

Publikációk