PRECÍZIÓS, ERŐFORRÁSHATÉKONY BETAKARÍTÁSI RENDSZERFEJLESZTÉS

Levél írása
MÉRFÖLDKÖVEK
GALÉRIA
EREDMÉNYEK
PUBLIKÁCIÓK

Összefoglalás

Napjaink mezőgazdasági gyakorlatában egyre nagyobb tért hódít a precíziós gazdálkodás. Ez a folyamat zajlik a szántóföldi növénytermesztési technológiában, ezen belül a betakarításban is. Mind a külföldi, mind a hazai kutatások és gyakorlati fejlesztések a táblán belüli homogén foltok lehatárolása irányába mutatnak. A betakarítás a legkézzelfoghatóbb művelet. Ekkor realizálódik a gazdálkodó számára az egész termelési folyamatban elvégzett munkájának az eredménye. Fontos, hogy a megtermelt termény minél nagyobb részét képesek legyünk betakarítani, ennek vesztesége mind mennyiségben, mind minőségben minél kevesebb legyen. A hozamtérképezés a precíziós gazdálkodás egyik alapköve.

A precíziós termesztéstechnológia alapját képezik a hosszú idősoros rendelkezésre álló hozamtérképek, melyek segítségével a táblák, táblafoltok termőképességére következtetéseket tehetünk. A jelenlegi hozzámérő rendszerek hektáronkénti 500-600 ponton rögzítenek adatokat. A hozamtérképek továbbá alapját képezik a precíziós gazdálkodást folytató növénytermesztési vállalkozások számára a különböző jövedelem- és jövedelmezőségi térképek elkészítésének. Napjainkban a versenyképesség alapját képezi, hogy a gazdálkodó döntése megalapozott legyen abban, hogy a táblán belül milyen intenzitást kell elérnie az adott növény termesztése során.

Magyarországon jelenleg a birtokszerkezet elaprózódott, a táblák közötti távolságok, illetve a táblák és a termények betárolási helye közötti távolságok nagyok. Sokszor előáll az a probléma, hogy hiába rendelkezünk nagy teljesítményre alkalmas betakarítógépekkel, amennyiben a logisztikai kapacitás nem áll rendelkezésre, és a célgép hosszabb-rövidebb ideig kénytelen várakozni. Ez jelentős költségnövekedést okoz a gazdálkodó szervezetek számára. Napjainkban valamennyi vezető mezőgépgyártó rendelkezik a precíziós gazdálkodás követelményeinek megfelelő géprendszerrel. A helyspecifikus gazdálkodásban jelentős szerepet tölt be a folyamatos precíz dokumentáció, ugyanis erre épülve lehet a folyamatokat átlátni és korrigálni a későbbiekben, így javítva a kivitelezés minőségét és a költséghatékonyságot.

A kísérlet során a beszerzésre kerülő precíziós gépek segítségével optimalizáljuk a betakarítás mennyiségét és minőségét a költségoptimalizálás és a fenntartható mezőgazdaság érdekében.

Adatok

RÉGIÓ

???

KONZORCIUM

???

FINANSZÍROZÁS

???

OPERATÍV TAGOK
???
TELJES KÖLTSÉGVETÉS
??? eFt

Mérföldkövek

2017

Pályázat Benyújtása

Pályázati dokumentumok benyújtása az elbíráló hatóságok felé.
2019

A pályázat elbírálása

Megkezdődik az adatgyűjtés a konzorciumi partnerek korábbi mezőgazdasági éveiből melyek összehasonlításul szolgálnak a későbbiek során. Megkezdődik a beszerzési időszak, beszerzésre kerülnek a szükséges mezőgazdasági gépek.
2020

Adatgyűjtés

Kijelölésre kerülnek a kísérlet mintaterei. Beüzemelésre kerülnek a projekthez beszerzett gépszinkronizálási rendszerek. A nagy területen elhelyezkedő konzorciumi tagok miatt már első évben megkezdődnek a szállítási elemzések a későbbi optimalizálás érdekében. A különböző betakarítási időszakokban lezajlanak a betakarítások, különös figyelmet fordítva a precíziós gépek adatgyűjtésére a folyamatok során. Az első év eredményei összehasonlításra kerülnek a korábbi évek hagyományos technológiáival.
2021

Kísérletek

A szakirodalmi források és a korábbi évből gyűjtött tapasztalat alapján szinkronizálásra kerülnek az eredmények és az alapján folytatódik a kísérlet. A precíziós rendszerek finomhangolása zajlik a betakarítási eredmények további javításának érdekében. Nyílt szakmai bemutató kerül megrendezésre.
2022

Monitoring

A kísérlet utolsó évében a megelőző évek tapasztalatai alapján kerülnek beállításra összehangolt kísérletek a tápanyagkijuttatást és differenciált vetést is magában foglalva. Az utolsó év során is folyamatos monitoring zajlik a kísérleti területeken. Az egész kísérletet átfogó adatrendezés megtörténik és kutatási jelentés készül. Üzemlátogatást történik. Második elszámolási kérelem benyújtása.
2023

Publikáció

Tanulmány készül a kísérletről. Projekt zárása.

Galéria: Előadás 1.

Galéria: Előadás 2.

Bemutató előadás 1-2.

Publikációk