PRECÍZIÓS, ERŐFORRÁSHATÉKONY BETAKARÍTÁSI RENDSZERFEJLESZTÉS

Összefoglalás

Napjaink mezőgazdasági gyakorlatában egyre nagyobb tért hódít a precíziós gazdálkodás. Ez a folyamat zajlik a szántóföldi növénytermesztési technológiában, ezen belül a betakarításban is. Mind a külföldi, mind a hazai kutatások és gyakorlati fejlesztések a táblán belüli homogén foltok lehatárolása irányába mutatnak. A betakarítás a legkézzelfoghatóbb művelet. Ekkor realizálódik a gazdálkodó számára az egész termelési folyamatban elvégzett munkájának az eredménye. Fontos, hogy a megtermelt termény minél nagyobb részét képesek legyünk betakarítani, ennek vesztesége mind mennyiségben, mind minőségben minél kevesebb legyen. A hozamtérképezés a precíziós gazdálkodás egyik alapköve.

A precíziós termesztéstechnológia alapját képezik a hosszú idősoros rendelkezésre álló hozamtérképek, melyek segítségével a táblák, táblafoltok termőképességére következtetéseket tehetünk. A jelenlegi hozzámérő rendszerek hektáronkénti 500-600 ponton rögzítenek adatokat. A hozamtérképek továbbá alapját képezik a precíziós gazdálkodást folytató növénytermesztési vállalkozások számára a különböző jövedelem- és jövedelmezőségi térképek elkészítésének. Napjainkban a versenyképesség alapját képezi, hogy a gazdálkodó döntése megalapozott legyen abban, hogy a táblán belül milyen intenzitást kell elérnie az adott növény termesztése során.

Magyarországon jelenleg a birtokszerkezet elaprózódott, a táblák közötti távolságok, illetve a táblák és a termények betárolási helye közötti távolságok nagyok. Sokszor előáll az a probléma, hogy hiába rendelkezünk nagy teljesítményre alkalmas betakarítógépekkel, amennyiben a logisztikai kapacitás nem áll rendelkezésre, és a célgép hosszabb-rövidebb ideig kénytelen várakozni. Ez jelentős költségnövekedést okoz a gazdálkodó szervezetek számára. Napjainkban valamennyi vezető mezőgépgyártó rendelkezik a precíziós gazdálkodás követelményeinek megfelelő géprendszerrel. A helyspecifikus gazdálkodásban jelentős szerepet tölt be a folyamatos precíz dokumentáció, ugyanis erre épülve lehet a folyamatokat átlátni és korrigálni a későbbiekben, így javítva a kivitelezés minőségét és a költséghatékonyságot.

A kísérlet során a beszerzésre kerülő precíziós gépek segítségével optimalizáljuk a betakarítás mennyiségét és minőségét a költségoptimalizálás és a fenntartható mezőgazdaság érdekében.

Adatok

RÉGIÓ
Észak-Alföldi régió, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
KONZORCIUM
Discovery Center NKft | Gödöllő
FINANSZÍROZÁS
Vidékfejlesztési Program
Saját forrás
OPERATÍV TAGOK
SWEET CORN FREEZE Kft.
Green Peas Kft.
Sütő Judit
Dávid Tamás Zoltán
Csuka János
Dr. Füzesi István Barna
TELJES KÖLTSÉGVETÉS
547 595 eFt

Mérföldkövek

2017

Pályázat Benyújtása

Pályázati dokumentumok benyújtása az elbíráló hatóságok felé.
2019

A pályázat elbírálása

Megkezdődik az adatgyűjtés a konzorciumi partnerek korábbi mezőgazdasági éveiből melyek összehasonlításul szolgálnak a későbbiek során. Megkezdődik a beszerzési időszak, beszerzésre kerülnek a szükséges mezőgazdasági gépek.
2020

Adatgyűjtés

Kijelölésre kerülnek a kísérlet mintaterei. Beüzemelésre kerülnek a projekthez beszerzett gépszinkronizálási rendszerek. A nagy területen elhelyezkedő konzorciumi tagok miatt már első évben megkezdődnek a szállítási elemzések a későbbi optimalizálás érdekében. A különböző betakarítási időszakokban lezajlanak a betakarítások, különös figyelmet fordítva a precíziós gépek adatgyűjtésére a folyamatok során. Az első év eredményei összehasonlításra kerülnek a korábbi évek hagyományos technológiáival.
2021

Kísérletek

A szakirodalmi források és a korábbi évből gyűjtött tapasztalat alapján szinkronizálásra kerülnek az eredmények és az alapján folytatódik a kísérlet. A precíziós rendszerek finomhangolása zajlik a betakarítási eredmények további javításának érdekében. Nyílt szakmai bemutató kerül megrendezésre.
2022

Monitoring

A kísérlet utolsó évében a megelőző évek tapasztalatai alapján kerülnek beállításra összehangolt kísérletek a tápanyagkijuttatást és differenciált vetést is magában foglalva. Az utolsó év során is folyamatos monitoring zajlik a kísérleti területeken. Az egész kísérletet átfogó adatrendezés megtörténik és kutatási jelentés készül. Üzemlátogatást történik. Második elszámolási kérelem benyújtása.
2023

Publikáció

Tanulmány készül a kísérletről. Projekt zárása.

Hazai bemutató nap

Nemzetközi bemutató nap