ÖKOLÓGIAI CÉLÚ MÁSODVETÉSEKHEZ ALKAZMAZHATÓ MAGKEVERÉKEK KULTÚRÁKHOZ ÉS TALAJTÍPUSOKHOZ ADAPTÁLT FEJLESZTÉSE

Összefoglalás

A fenntartható mezőgazdaság egyik pillére a zöldítés. A nyugati országokban a zöldtrágyanövények alkalmazása és pozitív hatásainak eredményes kihasználása már több évtizedes múltra tekint vissza. A zöldítésnek három fontos eleme van, amelyek közül a projekt szempontjából az ökológia célterület fenntartása releváns. A 2015-ös évben 145000 ha ökológia másodvetést és 116000 ha parlagot regisztráltak a termelők, míg a 2016-os évben 188000 ha-t, mint ökológia másodvetést és 85000 ha parlagot. A parlagon hagyásnak több hátránnyal is ismert. Amennyiben a parlagon tartott területeket az ökológiai szempontból sokkal értékesebb másodvetéssel hasznosítják a gazdák, 261-273 ezer ha területet ölelhet fel. Hazánkban a zöldítés előírásai elött nem volt elterjedt másodvetésű köztesnövények vagy zöldtrágyanövények használata, így nincs egy tiszta, szakmailag megalapozott termesztési technológia, amely segítené a gazdálkodókat. A termelők részéről viszont igény, hogy az alkalmazott másodvetésű növények a legjobb hatékonyságot érjék el. A talajok termelékenységének fenntartása, javítása alapvető feladata és érdeke a gazdálkodóknak is.

Az „ingyenesen” létrejövő zöldtrágyanövények pozitív hatásait eltékozolni hatalmas veszteséget jelent, mind ökológiai mind gazdasági értelemben. Amennyiben a gazdálkodó ökológiai másodvetést alkalmaz, akkor alapvető érdeke mind a gazdálkodónak mind a jogalkotóknak, hogy ezt a legmegfelelőbben hajtsák végre A zöldtrágyanövények alkalmazásához és a hatékonyság eléréséhez figyelembe kell venni a vetésidőt, előveteményt, utóveteményt, talajadottságokat stb. Jelenleg a termelők döntő hányada csak ár alapján tud keveréket választani, és nem tudja figyelembe venni az zöldtrágyázás értékeit, így sokszor nem a legjobb döntést hozzák meg. Ebben a döntésben a konzorcium olyan segítséget nyújt, amely szakmailag jól megalapozott, kutatási eredményekkel alátámasztott, a termelő területére és annak adottságaira adaptált.

A konzorcium célja, hogy az őszi búza, kukorica és napraforgó növényeknek a legmegfelelőbb előveteményként szolgáló keveréket alakítson ki. Ahhoz, hogy meglehessen határozni azon fajok keverékét, amelyek a legkedvezőbb paraméterekkel rendelkeznek az utóvetemény szempontjából, több vizsgálat is szükséges. Indokolt vizsgálni a talajéletet, a talaj szervesanyagtartalmát, tápanyagszolgáltató képességét, hő-, levegő-, vízháztartását. Az előbb említett paramétereket a talajból vett mintákból lehetséges analizálni. A talajmintákból kinyert adatok alapján meghatározható, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a különböző keverékek a talajok termőképességének fenntartásában, javításában.

Adatok

RÉGIÓ

Magyarország, Hajdú-Bihar megye

KONZORCIUM

Discovery Center nKft | Gödöllő

FINANSZÍROZÁS

Vidékfejlesztési Program
Saját forrás

OPERATÍV TAGOK
Hoch-Szilasi Zsanett | Mezőgazdasági termelő
Szilágyi Szilárd | Mezőgazdasági termelő
Békési Károly | Mezőgazdasági termelő
Ökosol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Tanácsadó
Csoroszlya-Farm Ker. és Szolgáltató Kft. | Mezőgazdasági termelő
Csécsi Tamás István | Kutató
Dr. Sándor Zsolt | Kutató
Dr. Komlósi István | Kutató

 

TELJES KÖLTSÉGVETÉS
225.293 eFt

 

 

Mérföldkövek

2017

Pályázat Benyújtása

Pályázat benyújtása az elbíráló hatóság felé.
2019

Beszerzés

A pályázat pozitív elbírálása megtörténik. Kezdetét veszi a beruházási időszak, a szükséges vetőmagok és egyéb inputanyagok beszerzése. A projekt során szükséges gépek beszerzése. A kísérletbe vont terültek adatgyűjtése. Talajmintázás. Meghatározásra kerül a kísérletben vetni kívánt 20 faj.
2020

Vizsgálatok

A kísérlet első évében a fajtaszűkítés zajlik. Különböző kísérleti parcellákat alkalmazva, két eltérő időpontban történő vetéssel kerül tesztelésre a 20 faj. Folyamatos monitoring zajlik. Növényvédelmi paraméterek is vizsgálatra kerülnek a keverékek gyakorlati hasznosságának érdekében. Rendszerezésre kerülnek az első év adatai, melyek prezentálásra kerülnek a termelők felé.
2021

Kísérletek

Az első évben szerzett tapasztalatok alapján kialakításra kerül több magkeverék melyeket már célirányosan vizsgálunk különböző kultúrákhoz. Parcellánként két időpontban megtörténik a vetés őszi búza, napraforgó és kukorica főnövényű táblákon. Folyamatos monitoring zajlik.
2022

Kiértékelés

Folytatódnak a főnövény specifikus kísérletek eltérő magkeverékek alkalmazásával. Bizonyos takarónövény parcellák nem kerülnek zöldtrágyaként beforgatásra. Ezeken kiértékelésre kerülnek a takarmányozás szempontjából fontos beltartami értékek. Kiértékelésre kerül a három kísérleti év során begyűjtött adatmennyiség és a gyakorlati tapasztalatok is. Nyílt szakmai terepszemle. Tanulmány készül a kísérletről.
2023

Publikáció

A projekt alapján készülő szakmai publikációk megjelenése. Szabadalmi elbíráslások. A projekt zárása.

Galéria – Kutatási beszámoló 1.

Galéria – Kutatási beszámoló 2.