KUKORICA TERMŐTERÜLETEK ALTERNATÍV HASZNOSÍTÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI IGÉNYEK TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CIROKTERMESZTÉSRE

Levél írása

Összefoglalás

A szélsőségesebb klíma egyes termőhelyi adottságok mellett a kukorica termesztését gazdaságtalanná teszi, holott a növény jelentős szerepet tölt be a takarmányozásban, így az állattenyésztési ágazat
gazdaságosságában. A termelők keresik a kukoricát a vetésforgóban kiváltani tudó növényt, azonban az elavult, vagy hiányzó termesztéstechnológia megnehezíti a jobban alkalmazkodó kultúrák elterjedését. A nemzetközi kutatásokban is jól látszik, hogy az aszállyal sújtott országokban a cirok jó alternatíva tud lenni, köszönhetően az elmúlt évtized nemesítésének is technológiai fejlesztéseknek. Hazánkban is betöltheti ezt a szerepet amennyiben a termesztéstechnológia optimalizálásra megtörténik. A szemes- és silócirok termesztés technológiájának fejlesztése érdekében szükséges a konzorciumban részt vevő gazdaságok területén mintatereket kijelölni. Ezeken a mintatereken (kísérleti helyszíneken) talaj genetikai feltárások történnek, melyeknek célja a talaj termőképességének (fizikai állapotának és kémiai tulajdonságainak) a meghatározása részben helyszíni mérésekkel, részben laboratóriumi vizsgálatokkal elvégezve. Háttér információk (pl. NDVI térképek, domborzati térképek, lejtőszög elemzés stb.) és a talajtérképezési adatok felhasználásával kialakításra kerülnek a termőképességi zónák.

A technológia megújítása szempontjából első lépés a talajművelési rendszer átalakítása. Célunk a nedvességtakarékos talajművelési rendszerek alkalmazása, melynek során a tenyészidőszakban fellépő aszálykárok csökkentése a célunk. A táblán belüli termőhely specifikus művelési rendszer alkalmazása során lehetőség nyílik a változó inputanyag kijuttatás alkalmazására mind a vetőmag mennyiségében, mind a felhasznált alap- és fejtrágya dózisok tekintetében. A cirok termesztése szempontjából nagy jelentőséggel bír az állomány ?tisztán tartása?, amelyet a táblák mechanikai gyomirtásával (kultivátorozással) egy-, vagy több menetben szükséges megoldani. Ennek menetszámát, idejét a kutatások egyik kiemelt pontjának kell tekinteni, figyelembe véve a részfeladat jelentőségét a gazdaságos termesztés szempontjából. A szemes- és silócirok kísérletekről elkészülnek a hozam- és jövedelem térképek, melyeket a konzorciumban részt vevő gazdaságokban össze kell hasonlítani a hasonló adottságokkal rendelkező táblákról származó szemes- és silókukorica hozam- és jövedelem térképekkel. A hatékonyság növelés céljából célunk új növénytermesztéshez és betakarításhoz szükséges gépek beszerzése, a technológiában résztvevő gépkapcsolatok gépüzemeltetési- és üzemszervezési adatainak elemzése. Ezáltal a versenyképesség növelése mellett lehetőség nyílik a környezetterhelés csökkentésére, a műveletek optimális időben történő elvégzésére és a helyspecifikus gazdálkodás alkalmazásán keresztül a szükséges, de elégséges elv végrehajtására.

Adatok

RÉGIÓ

Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye

KONZORCIUM

Discovery Center nKft | Gödöllő

FINANSZÍROZÁS

Vidékfejlesztési Program
Saját forrás

OPERATÍV TAGOK
Jász-Agro Kft. | Mezőgazdasági termelő
Jász-Kun Agrár Kft. | Mezőgazdasági termelő
Király Csaba | Mezőgazdasági termelő
Jászsági-Agrár Kft. | Mezőgazdasági termelő
Jász-Föld Mg Kft. | Mezőgazdasági termelő
Dr. Felföldi János | Kutató
TELJES KÖLTSÉGVETÉS
225.293 eFt

 

 

Galéria