ALAPMŰVELÉSI MÓDOK HATÁSA A MÁSODVETÉSŰ CSEMEGEKUKORICA TERMÉSÉNEK MENNYISÉGÉRE ÉS MINŐSÉGÉRE

Levél írása

Összefoglalás

A projektben az egyik legfontosabb hazai szántóföldi zöldségnövény, a csemegekukorica (őszi árpát követő másodvetés) alapművelési módjainak összehasonlító vizsgálatát, valamint az öntözés paramétereinek kutatását tűztük ki célul hagyományos és bio csemegekukorica esetében. A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: Külföldi kutatásokban előszeretettel vizsgálják a másodvetésű csemegekukorica termesztését, hiszen ebben az esetben egy naptári éven belül két haszonnövény is betakarítható egyazon területről. A már megvalósult kutatásokból csupán kevés információ áll rendelkezésre az elővetemény főnövény alapművelési módjainak, valamint a kukorica sávos művelésben való termesztésének, ezen felül az öntözés kivitelezésének együttes hatásáról a másodvetésű csemegekukorica termésbiztonságára és hozamára.
A másodvetésű csemegekukoricánál az alábbi tevékenységeket/vizsgálatokat kell elvégezni:
1. Az főnövény őszi árpa és csemegekukorica agrotechnikai munkálatai
2. Vetés előtti és betakarítás utáni talajmintavétel
3. Nagyparcellás kísérlet beállítása
4. Vetés minőségének ellenőrzése
5. Fenológiai mérések
6. Öntözési folyamat ellenőrzése
7. Betakarítás
8. Beltartalmi paraméterek laboratóriumi vizsgálata

Adatok

RÉGIÓ

Magyarország, Hajdú-Bihar megye

KONZORCIUM

Discovery Center nKft | Gödöllő

FINANSZÍROZÁS

Vidékfejlesztési Program
Saját forrás

OPERATÍV TAGOK
Art- Farm Kft. | Mezőgazdasági termelő
IRRIFARM Kft. | Mezőgazdasági termelő
Korpád Kft. | Mezőgazdasági termelő
Sain Krisztián | Mezőgazdasági termelő
Szekeres Családi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedő Kft. | Mezőgazdasági termelő
Dr. Balla István | Tanácsadó

 

TELJES KÖLTSÉGVETÉS
225.293 eFt

Galéria