KÖTÖTT RÉTI TALAJOK FIZIKAI TULAJDONSÁGÁNAK ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK JAVÍTÁSA VÍZRENDEZÉSSEL ÉS TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL

Összefoglaló
Projekt célja olyan új típusú forgatás nélküli talajművelési, termesztéstechnológiai rendszerek létrehozása/alkalmazása kötött réti és öntéstalajokon, mellyel a talaj – precíziós gazdálkodás (beruházási költségek) alkalmazása mellett – kíméletesen művelhető. A K+F tevékenység keretében begyűjtendő nagyszámú alapadat lehetőséget fog biztosítani nagy pontosságú domborzati modellek elkészítésére, agronómiai és műszaki adatok gyűjtésére, objektív döntéstámogató rendszer kialakítására.

A projekt megvalósításának földrajzi elhelyezkedése
Magyarország, Észak-Alföldi és Dél-Alföldi régió, Hajdú-Bihar, Békés megye

Konzorcium vezető
Discovery Center Nonprofit Kft. | Gödöllő

A projekt időtartama
2020.01.01. – 2022.12.31.

A projekt fő finanszírozási forrása
Vidékfejlesztési Program és saját forrás

Az operatív csoport tagjai
Kulcsár Bertalan | Tiszabezdéd | Mezőgazdasági termelő
Galambos Róbert | Mezőgazdasági termelő
Könnyű Ildikó Alexandra | Mezőgazdasági termelő
Nagy Zoltán | Mezőgazdasági termelő
Rebenku Tibor | Mezőgazdasági termelő
Dr. Rátonyi Tamás | Debrecen | Kutató

A projekt teljes költségvetése (eFt)
638.800 eFt

Összefoglaló
A kísérleti helyszíneken először a felszín káros víztöbbletének elvezetése történik meg, majd ezt követi a kezdeti állapot talajtérképezése. Ennek keretében szerves anyag, kémhatás, tömörödöttség és elektromos vezetőképesség adatok kezdeti állapotának felmérése történik. Ezek részben szántóföldi (a betakarításkori) vizsgálatok, másrészt mintagyűjtési folyamatokon keresztüli laborvizsgálatok, valamint a már említett adatgyűjtéseken keresztül hozam- és jövedelemelemzések és gépüzemeltetési-, logisztikai vizsgálatok formájában jelennek meg. A kísérletek eredményeinek összehasonlítása, szintetizálása már az első évben elkezdődik. A rendelkezésre álló agroökológiai, agronómiai és telemetriai adatok felhasználásával modellalkotási folyamatot kezdünk meg.

A Kárpát-medence magas agyagtartalmú talajai gyakran kihívást jelentenek az ilyen földeken művelő gazdák számára. Ezeket a talajokat gyakran “perc-talajnak” nevezik, a minőségi talajművelésre rendelkezésre álló korlátozott időtartam miatt. Nedvesen ezek a talajok ragacsosak, ellenben mikor szárazak, még a legnagyobb gép is küzd a művelésükkel. Az operatív csoport célja egy módszertan kidolgozása az ilyen talajok jobb megművelésére intenzív térképészeti eljárás, talajjavítás és talajjavító szerek felhasználásával. Első lépésként részletes talajleképezést hajtottak végre különféle EC térképező eszközök és penetrométerek segítségével GPS-naplózóval. Az adatbázis a különböző tenyésztési módszerek tesztelésére szolgáló próbabeállítás alapját képezi.

VISSZA AZ EIP AGRI PROJEKTEKHEZ