SZÁRAZBAB KUTATÁSA ÉS TERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A TERMELÉS NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN

Összefoglalás
Jelen projekt célja, hogy olyan Magyarország különböző talajviszonyain is alkalmazható szárazbab termesztési módszereket teszteljünk és alakítsunk ki, amelyek sikeresen adaptálhatóak más szántóföldi termelők részére, ezáltal nagyobb megtérülést hoznak a szokványos gabona vagy olajos növénytermesztésnél. A projekt hosszú távú célja, hogy a magyarországi igen jelentős (évi 8 -9 ezer tonna) szárazbab importot csökkentsük.
A projekt kezdetén a konzorcium-vezető kutatóhely mintákat vett a különböző talajadottságokkal és talajtípusokkal rendelkező mezőgazdasági termelőktől, majd a minták elemzése alapján ajánlásokat fogalmazott meg a termesztéshez. A mezőgazdasági termelők különböző talajművelési (hagyományos, mulcsos, sávos), vetéstechnológiának (hagyományos, precíziós), valamint a növényvédelemnek és tápanyag kijuttatásának vizsgálata folyamatban van. A projekt a teljes mezőgazdasági ágazat szintjén alkalmazható lesz, mivel a babtermesztés adaptálható technológiáját bármely szántóföldi termesztő tudja majd használni.

A projekt megvalósításának földrajzi elhelyezkedése
Dél-Alföldi régió, Csongrád megye

Konzorcium vezető
Discovery Center Nonprofit Kft. | Gödöllő

A projekt időtartama
2017.09.01. – 2021.08.31

A projekt fő finanszírozási forrása
Vidékfejlesztési Program és saját forrás

Az operatív csoport tagjai
Gorzsai Mg Zrt. | Hódmezővásárhely | Farmer
NÉGY-HATÁR 99′ Kft. | Pitvaros | Farmer
PANKOTA-FLEX Kft. | Szentes | Farmer
TERRA D.H. Kft. | Szentes | Farmer
AGER 2000 Kft. | Deszk | Farmer
Dr. Monostori Tamás  | Researcher

A projekt teljes költségvetése (eFt)
488.800 eFt

Szakmai beszámoló
A támogatói okirat szerint az első mérföldkő 2020.09.01-je, ami majd módosításra fog kerülni 2019. decemberére. A projekt kezdete óta a talajminták vételezése történt meg és az eredmények alapján kerülnek meghatározásra a vetési és termesztési technológia.

További információk:
Jelen állapotban nem volt akadályozó tényező. A vetésvizsgálatok és tápanyag kijuttatási vizsgálatokat, valamint a növényvédelmi kísérletek a
további kutatást igénylő témák.

A projekt eredmény megosztásának eszközei a kommunikációs terv szerint:
Az innovációs projekt feltöltése az EIP-AGRI Service Point honlapra, a további kommunikációs tevékenységek 2020. januárjától fognak indulni.