A talajok degradációjának csökkentését elősegítő terepi
talajvizsgálati módszer és okszerű termesztéstechnológia kialakítása

Összefoglaló
Célunk egy olyan terepi talajvizsgálati és felvételezési módszer kidolgozása, ami segít a vízgazdálkodási probléma azonosításában, a légi- és űrfelvételezésből, illetve automatizált terepi felmérésekből (RTK alapú domborzatmodell, VERIS, hiperspektrális felvételek, NDVI) származtatott adatok talajtani értelmezésében és az eredmények termesztéstechnológiában történő alkalmazásában.

A projekt megvalósításának földrajzi elhelyezkedése
Észak-Alföldi régió, Hajdú-Bihar megye

Konzorcium vezető
Discovery Center Nonprofit Kft. | Gödöllő

A projekt időtartama
2018.12.01. – 2021.11.30.

A projekt fő finanszírozási forrása
Vidékfejlesztési Program és saját forrás

Az operatív csoport tagjainak elérhetősége
Balogh Farm Tépe Ltd. | Tépe | Mezőgazdasági termelő
Geo-Terra 96 Mg Ltd. | Püspökladány | Mezőgazdasági termelő
Szabó Károly | Mezőgazdasági termelő
Karcza Gábor | Mezőgazdasági termelő
Tikász Tamás | Mezőgazdasági termelő
Dr. Dobos Endre | Kutató

A projekt teljes költségvetése (eFt)
576.000 eFt

Összefoglaló
A projekt kezdetén a konzorcium-vezető kutatóhely talajmintákat vett a különböző talajadottságokkal és talajtípusokkal rendelkező mezőgazdasági termelőktől, majd a minták a talajtani, talajgenetikai értelmezése, elemzése alapján ajánlásokat fogalmazott meg a további talajműveléshez. A legfontosabb cél viszont a talajszerkezet regenerálása. Ennek első lépése a jelenlegi eszközállomány használati gyakorlatának módosítása lehetne, majd olyan irányelvek kidolgozása, ami a lassítja, megállítja, illetve reményeink szerint elindítja a talajainkat a lassú javulás útján.
Szakmai beszámoló
 A támogatói okirat szerint az első mérföldkő 2020.09.30-a, ami majd módosításra fog kerülni 2020. januárjára. A projekt kezdete óta a talajminták vételezése történt meg és az eredmények alapján kerülnek meghatározásra a további folyamatok.
Egyéb információk a projektről
Jelen állapotban nem volt akadályozó tényező. A vetésvizsgálatok és tápanyag kijuttatási vizsgálatokat, valamint a növényvédelmi kísérletek a további kutatást igénylő témák.
A projekt eredmény megosztásának eszközei a kommunikációs terv szerint
Az innovációs projekt feltöltése az EIP-AGRI Service Point honlapra, a további kommunikációs tevékenységek 2020. januárjától fognak indulni.

 

BACK TO CURRENT PROJECTS