KUKORICA TERMŐTERÜLETEK ALTERNATÍV HASZNOSÍTÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI IGÉNYEK TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CIROKTERMESZTÉSRE

Összefoglaló
Cél a projekt keretében olyan – kukorica alternatívaként – vetésforgóba illeszthető növények (szemes és silócirok) azonosítása és termesztéstechnológiájának megújítása. A projekt során a szemes- és silócirok termesztése esetében a termesztés technológia teljes megújítása, a gépkapcsolatok munkájának optimalizálása mind gépészeti mind üzemszervezési szempontból, a kötött réti talajokhoz adaptálása és műholdas navigációval támogatott és helyspecifikus inputanyag kijuttatási módszertan kidolgozása.

A projekt megvalósításának földrajzi elhelyezkedése
Magyarország, Észak-Alföldi régió, Jász-Nagykun-Szolnok megye

Konzorcium vezető
Discovery Center Nonprofit Kft. | Gödöllő

A projekt időtartama
2019.09.23. – 2022.09.22.

A projekt fő finanszírozási forrása
Vidékfejlesztési Program és saját forrás

Contact group members
Jász-Agro Kft. | Jászapáti | Mezőgazdasági termelő
Jász-Kun Agrár Kft. | Törökszentmiklós | Mezőgazdasági termelő
Király Csaba | Mezőgazdasági termelő
Jászsági-Agrár Kft. | Heves | Mezőgazdasági termelő
Jász-Föld Mg Kft. | Jászladány | Mezőgazdasági termelő
Dr. Felföldi János | Kutató

A projekt teljes költségvetése (eFt)
627.962 eFt

Összefoglaló
A szemes- és silócirok termesztés technológiájának fejlesztése érdekében szükséges a konzorciumban résztvevő gazdaságok területén mintatereket kijelölni. Ezeken a mintatereken (kísérleti helyszíneken) talaj genetikai feltárások történnek, melyeknek célja a talaj termőképességének (fizikai állapotának és kémiai tulajdonságainak) a meghatározása részben helyszíni mérésekkel, részben laboratóriumi vizsgálatokkal elvégezve.
Háttér információk (pl. NDVI térképek, domborzati térképek, lejtőszög elemzés stb.) és a talajtérképezési adatok felhasználásával kialakításra kerülnek a termőképességi zónák.
A technológia megújítása szempontjából első lépés a talajművelési rendszer átalakítása. Célunk a nedvességtakarékos talajművelési rendszerek alkalmazása, melynek során a tenyészidőszakban fellépő aszálykárokat kívánjuk csökkenteni.
BACK TO CURRENT PROJECTS