Kutatás alapú innovatív szolgáltatás létrehozása, így a fiatal mezőgazdasági szakemberek bevonása a fenntartható földgazdálkodásba és az innovatív gondolkodásmódba

A projekt célja:

A mezőgazdasági szakemberek és ezen keresztül az agrár-kkv-k a fő kedvezményezettek a projektben, mivel a mobil laboratórium nagy hatással lesz napi munka rutinjára. A tudással és az innovációval kapcsolatos képzés és kutatás felgyorsítja az együttműködést az érintettek körében, ezáltal ösztönzi az innovációt.

A főbb előnyök célcsoportok szerint a következők:

    • A projektben közvetlenül részt vevő fiatal szakemberek
    • Betekintés nyútjása az innovációba és a kutatásvezető piacorientált projektekbe
    • Az intelligens és fenntartható mezőgazdaság megértése
Régó:

Magyar-Szerb határ

Időtartam:

Már beküldött

Partnerek:

Discovery R&D Center konzircium vezető
PSCN | Pro Scientia Naturae

Project Summary:

A konzorciumunk fő feltevése az, hogy amint meg tudjuk határozni az innovációra nyitott fiatal szakemberek csoportját, ez a csoport katalizátoraként fog működni a környezetében, általánosságban mezőgazdasággal kapcsolatos piaci innovációkat fog a piacra behozni. Ezen hipotézis alapján három fő pillért azonosítottunk, amelyeket a projekt során megvalósítunk.

Az első pillér az a kutatás-központú technológia és tudás-transzfer, amely elősegíti az innováció-vezérelt és fenntartható gondolkodásmódot a fiatal szakemberek számára a Magyarország-Szerbia határmenti régióban. Az első pillér fő tevékenysége egy olyan innováció-központú képzés és kutatás, amely a fiatal mezőgazdasági szakemberek gondolkodását a fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozás szektorra gyakorolt ​​hatásainak enyhítésére irányítja.

A második pillér az első pillére épül, egy határokon átnyúló, talajelemzésre alkalmas spektrális laboratórium létrehozásával, amely hozzáférést biztosít gyors, megbízható és olcsó talajinformációs adatok vizsgálatához a fiatal gazdálkodók számára, majd ezen adatokkal elindítva őket a precíziós mezőgazdaság alapjainak a kidolgozásához.

A harmadik pillér egy módszertan kidolgozására irányul, mely a Magyar-Szerbia határ menti térség fenntartható mezőgazdaságra összpontosító tudás- és innovációs képzés formájában valósul meg. Fő tevékenységként az agrár-kkv-k fő kihívásainak és igényeinek meghatározása; a határokon átnyúló innovációs műhelymunkák és hálózatépítő rendezvények szervezése fiatal mezőgazdasági szakemberek számára; hozzon létre módszertant és eszközkészletet az innováció ösztönzésére és a fiatal vállalkozói szellem támogatására.

BACK TO ALL PROJECTS