EIP AGRI

A Discovery Center Kft. az Európai Bizottság EIP-AGRI tevékenységeinek egyik fő támogatója. Csapatunk részt vesz az EIP-AGRI fókuszcsoportokban, valamint támogatja a helyi tevékenységeket. A társaság a kezdetektől fogva részt vett a helyi EIP-AGRI közösségben. Jelenleg 15 operatív csoportot koordinálunk országszerte, és további 5-nél veszünk részt, mint a konzorcium tagjai vagy mint külön kutatók. Számosítva ez azt jelenti, hogy több mint 90 gazdálkodó, 20 kutató, 5 tanácsadó hálózatával működünk együtt, megannyi alvállalkozót nem számolva.
Kérjük, látogasson el az egyes projektek külön weboldalaira.
Költségoptimalizált termőhelyspecifikus talajmintázási protokoll fejlesztése
A projekt célja egy geostatisztikai módszerekkel alátámasztott talajmintavételezési eljárás kidolgozása, mely a precíziós erőgépekben és kombájnokban gyűjtött adatok mellett távérzékelési adatokat használ fel a mintavételezés optimalizált tervezéséhez szem előtt tartva a helyspecifikus gazdálkodáshoz szükséges pontosságot, és költséghatékonyságot.

Szárazbab kutatása, technológiai fejlesztése precíziós módszerekkel, a termelés növelése érdekében

Jelen projekt célja, hogy olyan Magyarország különböző talajviszonyain is alkalmazható szárazbab termesztési módszereket teszteljünk és alakítsunk ki, melyek sikeresen adaptálhatóak más szántóföldi termelők részére, ezáltal nagyobb megtérülést hoznak a szokványos gabona vagy olajos növénytermesztésnél.


Talajdegradáció csökkentését elősegítő talajvizsgálati módszer és termesztéstechnológia kialakítása

Célunk egy olyan terepi talajvizsgálati és felvételezési módszer kidolgozása, ami segít a vízgazdálkodási probléma azonosításában, a légi- és űrfelvételezésből, illetve automatizált terepi felmérésekből (RTK alapú domborzatmodell, VERIS, hiperspektrális felvételek, NDVI) származtatott adatok talajtani értelmezésében és az eredmények termesztéstechnológiában történő alkalmazásában.


Ökológiai célú másodvetésekhez alkalmazható vetőmagkeverékek kultúrákhoz és talajtípusokhoz adaptált fejlesztése

Annak érdekében, hogy okszerűbbé váljon a zöldítő keverékek használata, szükséges kialakítanunk a termelő adottságainak legmegfelelőbb keveréket. A keverékek kialakításánál a három legnagyobb területen vetett kultúrára fókuszálunk: őszi búza, kukorica és napraforgó.


Kukorica területek ciroktermesztésre való alkalmazása állattenyésztési hasznosulásra

A cél a projekt keretében – kukorica alternatívaként – vetésforgóba illeszthető növények azonosítása és termesztéstechnológiájának megújítása.


Gyorsított vetés hatékonyságának vizsgálata eltérő művelési módok és kultúrnövények függvényében

A projektben a legfontosabb hazai szántóföldi növények bevonásával végezzük a nagysebességű vetési + alapművelési technológiák fejlesztését.


Az alapművelési módok hatása a másodvetésű csemegekukorica termésének mennyiségére és minőségére

A projektben az egyik legfontosabb hazai szántóföldi zöldségnövény, a csemegekukorica alapművelési módjainak összehasonlító vizsgálatát, valamint az öntözés paramétereinek kutatását tűztük ki célul a hagyományos és bio csemegekukorica esetében.


Kötött réti talajok fizikai tulajdonságainak és vízgazdálkodásának javítása rendezéssel és talajjavító anyagok használatával

Projekt célja olyan új típusú forgatás nélküli talajművelési, termesztéstechnológiai rendszerek létrehozása/alkalmazása kötött réti és öntéstalajokon, mellyel a talaj – precíziós gazdálkodás (beruházási költségek) alkalmazása mellett – kíméletesen művelhető.


Kötött réti talajok fizikai tulajdonságainak javítása szerves talajjavító anyagok használatával

Célunk a precíziós gazdálkodás alkalmazásával a projekt keretében megújított kukorica termesztési technológia részeként a kötött réti- és öntés talajok esetében kedvezőbb talajművelés technológiai változatok és hatékonyabb tápanyag-gazdálkodási rendszer kerülhessen bevezetése.


Alga és baktériumkészítmények hatása a kukoricatermesztés profitabilitására különböző termesztéstechnolgóiák mellett

Célunk a precíziós gazdálkodás adta keretek kihasználásával a kukorica termesztésében a nedvességtakarékos talajművelési rendszerek és a hatékonyabb tápanyag gazdálkodás kihasználása.


Precíziós növényvédelmi rendszerfejlesztés és hatékonyság vizsgálat

A projekt célja, hogy új precíziós növényvédelmi technológiákat teszteljen általánosan termelt haszonnövényeknél. A projektben a hagyományos és a precíziós növényvédelmi tevékenységek és eljárások kerülnek összehasonlításra és elemzésre.


Precíziós, erőforrás hatékony betakarítási rendszer fejlesztése

A projekt a szántóföldi kultúrák (főleg kukorica vagy más gabonanövények) betakarításának technológiáit vizsgálja. Fejlesztésünk célja, hogy új betakarítási eljárást teszteljünk. A fő cél a betakarítási idő és költségek csökkentése, és a termény lehető legjobb minőségben történő szüretelése.


Silókukoria precíziós termesztés technológiájának fejlesztése helyspecifikus technológiákkal

A silókukorica termesztés szempontjából nagy jelentőséggel bír a termőhelyi körülményekhez alkalmazkodó talajművelési rendszerek alkalmazása. A talaj fizikai állapotának meghatározására, talajtérképezésre, és az erre épülő térinformatikai feladatok elvégzésére van szükség.