ALGA ÉS BAKTÉRIUMKÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A KUKORICATERMESZTÉS PROFITABILITÁSÁRA KÜLÖNBÖZŐ TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁK MELLETT

Összefoglaló
Célunk a precíziós gazdálkodás adta keretek kihasználásával a kukorica termesztésében a nedvességtakarékos talajművelési rendszerek és a hatékonyabb tápanyag gazdálkodás kihasználása.

A projekt megvalósításának földrajzi elhelyezkedése
Magyarország, Észak-Alföldi régió, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye

Konzorcium vezető
Discovery Center Nonprofit Kft. | Gödöllő

A projekt időtartama
2020.01.01. – 2022.12.31.

A projekt fő finanszírozási forrása
Vidékfejlesztési Program és saját forrás

Az operatív csoport tagjai
Kurucz Farm Kft. | Ebes | Mezőgazdasági termelő
Jóvér Zoltán | Mezőgazdasági termelő
Huszovics János | Mezőgazdasági termelő
Tarczali Tamás | Mezőgazdasági termelő
Agroenergia Kft. | Mezőgazdasági termelő
Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsanna | Kutató

A projekt teljes költségvetése (eFt)
598.410 eFt

Összefoglaló
Napjainkban a szántóföldi növénytermesztés, ezen belül a kukoricatermesztés jövedelemtermelő képessége is egyre inkább szűkül. Fontos az új technológiai változatok termesztés technológiába emelése mind agrotechnológiai, mind műszaki elemek tekintetében. A hozammérés rendelkezésre állásán keresztül nagyfelbontású hozam, szemnedvesség, betakarítási sebesség, domborzat, jövedelem, önköltség, fedezeti pont stb. térképeket tudunk létrehozni. Ezen keresztül a táblákon belüli talajfoltokra különböző intenzitású termesztéstechnológiákat tudunk kidolgozni, melyek mind környezetterhelési, mind versenyképességi szempontból kedvezőbbek, mint a jelenlegi átlagolási módszereken alapuló technológiai változatok.
media upload in progress… come back later
VISSZA AZ EIP AGRI PROJEKTEKHEZ